Tävlingsregler - All Steel

REGLER

 • Varje tävlande får bidra med ett bidrag.  Du deltar i tävlingen genom att ”gilla” tre av dina Facebook vänner samt att du skriver en motivering gällande vem du vill ha med dig på middag.
 • Genom ditt tävlingsbidrag godkänner du att Fiskars får lov att använda och publicera ditt bidrag inom ramen för denna tävling.
 • Av de bidrag som kommer in till Fiskars utses 1 vinnare.
 • Vinnaren får en All Steel stekpanna till sig och sina tre vänner.
 • Juryn består av PR Manager och Trade Marketing Manager på Fiskars Sweden AB.
 • Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Fiskars kommer personligen att kontakta vinnaren. Vinsterna kan inte bytas mot pengar eller andra produkter.
 • Fiskars anställda får inte lov att delta i tävlingen
 • Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna delta i tävlingen.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Tävlingen pågår mellan 1 – 28 november 2015.
 • Priserna kommer att levereras till vinnarna inom 4 veckor från det att de personligen fått ett meddelande. Leveransdatumen är preliminära och Fiskars förbehåller sig rätten för längre leveranstider, om det behövs.

Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig
Fiskars Sweden AB, organisationsnummer 556286-0477, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

2. Personuppgifter
Fiskars Sweden AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter behandlas?
Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, till exempel namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

4. Insamling av personuppgifter
Fiskars Sweden AB samlar in personuppgifter i samband med följande: När du deltar i en av Fiskars Sweden AB arrangerad tävling eller annan marknadsföringsaktivitet.

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Om du är 15 år eller äldre, behandlas dina personuppgifter för att Fiskars Sweden AB ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende samt för kundadministration. Fiskars Sweden AB kommer även att använda personuppgifterna för att via e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster. Oavsett din ålder kan personuppgifter komma att lämnas ut om Fiskars Sweden AB är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

6. Hur länge sparar Fiskars Sweden AB personuppgifterna?
När du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet sparas personuppgifterna i ett år.