Produktsäkerhet

Produktsäkerhet
Myndighetsgodkända ytbeläggningar

Säkra och myndighetsgodkända ytbeläggningar

Alla beläggningar som Hackman använder är EU-godkända. USA:s livsmedelsövervakande myndighet, U.S. Food and Drug Administration, har liksom andra berörda myndigheter världen över konstaterat att beläggningarna lämpar sig väl för normalt hushållsbruk. Av alla våra varuleverantörer kräver vi intyg över materialens säkerhet av en objektiv, utomstående forskningsanstalt.
Vi använder endast beläggningar av allra högsta kvalitet i våra produkter. De är Hardtec och Hardtec Superior i plastmaterial och keramiska Ceratec°.

Undvik överhettning

Det viktigaste att komma ihåg när du använder produkter med ytbeläggning är att de inte får överhettas. Normala stektemperaturer är högst omkring 200 grader. Vid denna temperatur fungerar beläggningarna fullständigt säkert, och inga reaktioner som är skadliga för hälsan uppstår.

Undersökningar visar att skadliga gaser frigörs först då pannans temperatur överskrider 400 grader. I det skedet är maten redan oätlig.
Risken för överhettning av produkter med ytbeläggning är störst vid användning på induktionsspis. Därför har Hackman utvecklat den nya, innovativa NOH-teknologin (Non-Overheatable). Tack vare den blir stekpannan inte hetare än 230 grader – och beläggningen kan alltså inte skadas av överhettning.

Följ bruksanvisningarna och skötselråden

Tydliga bruksanvisningar och skötselråd på flera språk levereras med våra produkter. Genom att följa dem får du största möjliga nytta och glädje av produkterna – på ett säkert sätt!