Sorsakoski

Sorsakoski
Långa inhemska traditioner inom metallförädling

Sorsakoski är en industriort i Leppävirta i Norra Savolax. Sorsakoski har en lång industriell historia inom trä, metall och vattenkraft. Vattenkraft från ortens fors har använts som energikälla för sågning av trä åtminstone från och med slutet av 1700-talet, då överstelöjtnant Herman von Burghausen inledde sågverksamhet på orten. Några år senare grundade han även ett tegelbruk och en vattenkvarn för malning av säd vid forsen. I början av 1800-talet övergick dessa anläggningar i handelshuset Hackman & Co:s ägo. Under andra hälften av 1800-talet utvecklades Sorsakoski till centralort för bolagets sågverksamhet och därifrån kom handelshusets sågar i olika delar av Östra Finland att ledas.

Sågverket som ägdes av Hackman brann ner år 1897 och till följd av detta upphörde sågverksamheten i Sorsakoski. Bolaget ägde emellertid även den år 1891 grundade fabriken som tillverkade bestick och rostfria kastruller och tack vare den startade traditionen med metallförädling som pågår i området än idag.

hackman_article_Sorsakoski_image_-2x_imagefull